Kultura i usługi turystyczne

Obszar kulturowy i przemysł turystyczny są ze sobą zwarcie powiązane. Usługom turystycznym pośredniczy w odbiorze określonych treści kulturowych i jest jednocześnie ich popularyzatorem, natomiast kultura zachęca i motywuje rozbudowę turystyki. Toteż, poza samym faktem podróżowania, także jego konsekwencje odzwierciedlone na różnych równinach społeczno-kulturowego funkcjonowania człowieka. Turystyka w tym ujęciu niesie zarówno zjawiska psychologiczne oraz społeczne jak i ekonomiczne, przestrzenne i kulturowe.

Obustronne układy między turystyką oraz kulturą kreślą się w sposób harmonijny i wyrazisty. Przemysł turystyczny jest zwiastunem danej kultury, elementem mocno z nią połączonym, odzwierciedlającym określone zjawiska w niej zachodzące również przekazującym utwierdzone w niej zalety. W tym ujęciu nadejść może wzajemna wymiana stwierdzonych wzorców, norm i wartości pomiędzy turystami oraz mieszkańcami, w konsekwencji początkując zmiany zachowań i postaw zarówno w społeczności uczęszczanej jak i zwiedzającej i tym samym kształtując nowy rodzaj wzajemnych relacji.

13 komentarzy

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *